دسته: معرفی

0

گزارش تصویری پنجمین همايش ملی پلیمر ايران

  با استعانت از درگاه خداوند متعال به استحضار می رساند، پنجمين همايش ملی پليمر ايران (همپا  ۹۸) با رويکرد فناورانه و ارتباط با صنعت و با هدف توسعه و حرکت به سوی صنعتی شکوفا...