تماس با ما

آدرس: اصفهان- میدان آزادی- دانشگاه اصفهان- دانشکده شیمی- گروه شیمی پلیمر

ایمیل:a.mohammadi@sci.ui.ac.ir 

 

تماس:
۰۳۱-۳۷۹۳۴۹۲۳
۰۹۱۲۵۳۰۵۱۸۸

تماس با ما